all projects next project

City Game
Utrecht

Een city game ondersteunent aan de expositie "de ommuurde stad" van het Centraal Museum.

Mijn rol in dit project:

  • Wireframes
  • Happy flow
  • Visual design
  • 3d render (eindspel)
  • 3d animatie (eindspel)

In opdracht van digital agency September, concept en content door conceptbureau More Than Games.

De expositie

De ommuurde stad gaat in op de al duizenden jaren durende zoektocht van de mens naar veiligheid en de rol die stadsmuren daar eeuwenlang in hebben gespeeld. Hoewel de stadsmuren zijn afgebroken zijn er nog vele onzichtbare muren blijven staan.

Met de city game creëer je je eigen route door de stad en krijg je de kans om deze onzichtbare muren af te breken. Welke wil jij afbreken?

Klaar voor de start..

Bij de start van het spel kiest de speler 3 muren die hij zou willen afbreken, het spel start op de Neude.

Blender 3Dscene

Tijdens de route door de stad krijgt je verschillende vragen over de plek waar je op dat moment staat. Met ieder goed antwoord verdien je één of twee hamers welke je nodig hebt in het eindspel. De vragen bestaan uit meerkeuzevragen, koppelvragen en kies de juiste volgorde.

Er zijn vele verschillende routes, na iedere vraag kiest de speler een stelling die het meest op hem van toepassing is. Met deze keuze bepaal je of je links of rechts gaat op de route (letterlijk).

Een audiofragment begeleidt de speler naar de volgende punt op de route.

De gebruiker kan in het eindspel zijn gekozen muren afbreken met de verdiende hamers.